BejelentkezésIdőjárás

Szavazás

Értékelje a sugásfürdői sípályát!

Üzenőfal

Legújabb üzenet: 2 hete, 2 napja
 • Ceglédi Csaba:
  Eltelt 9 nap de senkitől válasz nem érkezett.Mi itt Magyarhonban kicsit pörgősebbek vagyunk.Kösz
 • Ceglédi Csaba:
  Valami miatt a telefonszámok nem mennek át.0040267313649,0040267325679,
 • Ceglédi Csaba:
  A telefonszámok még egyszer:0040267313649,0040267325679,a kislányukat Babának szólítottuk,ma kb.27 éves.Nevem Ceglédi Csaba 7400.Kaposvár Tallián Gy. u.50.0036209477519.email:cegcsaba@gmail.com segítségüket köszönöm !
 • Ceglédi Csaba:
  családot.A telefonszámuk a régi így nem kapcsolható.A telefonszámok a következők:0040267313649,0040267325679,a Posta biztos tudja,hogy ezen számok mire változtak.A hölgy neve Costa Teréz a férje román,Doru-nak szólítottuk a kisleányt Bab
 • Ceglédi Csaba:
  Tisztelt Városlakók!A segítségüket kérném egy személy ill. a családja felkutatásában.Kb. 15 éve felejthetetlen napokat töltöttünk a városukhoz közeli Sugasfürdő erdészházában.Pár éve hiába próbálom felkutatni az akkori ismerős

Csak regisztrált felhasználók küldhetnek üzenetet

A nap képe

A nap képe

Tavasz Feldobolyban

Olvasóink értékelése: / 0
Értékelés:
2017. április 20. csütörtök, 07:25
Írta: Kisgyörgy Zoltán   
Kategória: Közélet
 

A jó hír is csokrostól jár. Szép látvány, hogy piros cserépfedél borítja a feldobolyi református műemlék templomot, és már csak fordulnunk kell egyet a faluban, hogy a valóságban is érzékelhessük a tavaszt az orbaiszéki kistelepülésen. Feldoboly egykor sokkal népesebb volt, egyházközsége virágzóbb. Most kiöregedőben, s ennek okait nem kell sokat keresni, azonban több jelét leljük az élénkebbé lett közéletnek. A húsvét hagyományai is élnek még a fiatalokban, megvan az a virág, amelyet olyan lány tűzött a legényember mellébe, aki iránt ő is gyöngéd érzelmekkel viseltetett...

Albert Levente felvételeEgy túlélő felirat

Üdv az útra! – olvastuk számtalan alkalommal a megújulásra váró feldobolyi kálvinista templom kapujának timpanonján. Most azonban hinni lehet, újra életre kel a nemes ajánlat, újra üdvöt nyer az, aki magáévá teszi az ősrégi templomban a csak jóra vezető igemagyarázatot. Olvasóink hallottak a falucska múlt ékítette templomáról, ennek kezdték meg most mentését. Minden darabkája a régmúltat szemlélteti. Mai alakját 1773-ban nyerte el, csak hagymasisakos barokk harangtornya fiatalabb ennél. Felbecsülhetetlen, fából faragott stukkókkal díszített, festett mennyezete Szendrei József munkája 1768-ból. Az ülőpadok és a nyugati festett karzatmellvédek is minden bizonnyal 1773-ban készültek, látványos a faragott, festett papi szék és az orgonakarzat, valamint a későbbi népi barokk stílusú szószékkorona. Az minden bizonnyal még sokáig várat magára, hogy megszólaljon szomorú állapotban levő Kolonics-orgonája, bár csodák még a XXI. században is történnek.

Azzal a céllal kerestük meg a feldobolyi református lelkészt, Albert János tiszteletest, hogy megkérdezzük, milyen pénzalapból és miként sikerült beindítani végre az annyi türelemmel várt mentési munkát.

Jelenkori krónika

– A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtottunk egy pályázatot, amely révén nyertünk hárommillió forint támogatást. Tavaly a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese és főjegyzője hozott 1,5 millió forintot – nyilatkozta kérdésünkre a lelkipásztor. Ebből sikerült teljesen új tetőt tenni a templomépületre, ami azonban egyben a falak megerősítését is jelentette, mert a kettős gerendázattal ellátott tető szilárd és tartja a falakat. Megjegyzem, a Hankó Dénes mérnök vezette csoport a kivitelező, ők kimondottan az ilyen jellegű munkálatok elvégzésére szakosodtak. A jó minőségű, Creaton-márkájú gyári cserepet Magyarországról szereztük be. Az sem lényegtelen, hogy szintén a tavaly sikerült elkészíttetni és kifizetni a javítás előtti geológiai tanulmányt. Megállapítást nyert, hogy az elmúlt száz esztendő alatt az épület falai nem mozdultak, a támfalakat azonban meg kell szilárdítani. A kolozsvári püspökségtől 7000, Kovászna Megye Tanácsától 6000 lej értékben kaptunk segítséget. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel együtt meglátogatta a templomot, és anyagi segítséget ígért. Soltész államtitkár úr értesített, hogy számíthatunk segítségre, amelyet a Teleki László Alapítvány kezel majd a Rómer Flóris Alapból, ahová szintén letettük a pályázatot. Ezt hamarosan megkapjuk, és ebből folytatjuk a megkezdett javításokat. Májusban megejtik a régészeti feltárást, és első lépés lesz a falak melletti szellőzőárok elkészítése. Az esővízcsatornák készen vannak, csak fel kell szereltetni. A padokat felszedtük, javításra szorulnak, szerencsére nem támadta meg veszélyesebb fajta gomba. Minden fából való új és régi elemet lekezeltünk gomba és szú ellen. Remélem, őszre elkészülnek a legfontosabb munkálatok, és a reformáció emlékére a Fennvaló segedelmével istentiszteletet tudok tartani a megmentett templomban.

Több mint háromszáz éve szóló harang

A műkincsértékű és kalandos múltú harangot Nemes Nagyborosnyói Bartha András öntette, aki Cserei Mihály krónikája szerint „a Rákóczi forradalom idején ítélőbíró volt”. A harangot módos és gazdag famíliája számára készíttette. Köriratát sikerült kibetűznünk: a felső sorban. IN LAVD: DOMN. SVI CVRAVIT PROP: IMPENS: G.D. AND: BART: DE N.BOROS: DE „NOCTE TACES BIS VCE VOCES AD SACRA FIDELES HOC TIBI SIT DIVUM MVNVS ET VNVS HONOS ● 1693. Nagy Lajos, néhai nagyborosnyói református lelkipásztor szabad fordítása szerinti magyar olvasata így hangzik: „Éjjel hallgass, nappal hívjad istentiszteletre kétszer a híveket. Ez legyen mindennapi isteni tiszted. Istennek dicséretére önteté nemes Bartha András maga költségén 1693.” Erre a harangra igen büszke volt a Bartha család, és nagyon féltették. Írásos adatok igazolják, hogy a kuruc szabadságharc idején leszerelték a toronyból, és elásták, hogy megmentsék a pusztulástól. Időközben megfeledkeztek róla. A családi hagyomány szerint hosszú idő múltán találtak rá a Bartha-kúria kertjében. 1728-ban már újra szólt. 1871-ben egy nagyobb harang készítése reményében be akarták olvasztani. Mivel a Bartha család nem minden leszármazottja egyezett bele, a család által készíttetett, különálló haranglábra szerelték fel. 1924-ben újra be akarták olvasztatni. A harangöntő, a gyoroki Biszák József meggyőzte őket, inkább adják el, és ő megelégszik az árával. Így vásárolta meg még abban az évben tízezer lejért ezt a harangot a szomszédos feldobolyi református egyházközség számára Andok József. Ez a szép régi harang ma is szól abban a faluban, amely két jeles püspököt adott – Borosnyai Lukács Jánost (1694–1760) és Bodola Jánost (1754–1836) – az erdélyi reformátusoknak. Előbbi életpályájára érdemes egy pillantást vetni azért is, hogy ismét megbizonyosodjunk, túl a családi helyzeten – hiszen édesapja zsellér volt – az elődöktől örökölt géneknek is volt szerepe abban, hogy jeles emberré váljék. Borosnyai püspök Pápai Páriz Ferenccel egy időben tanult Leidenben. Nagyenyeden a retorika tanítója lett, Vízaknán iskolamester, majd nagybúni és székelyudvarhelyi pap tanár. A nagyenyedi zsinaton választották püspökké. Az ő ideje alatt terjedtek el nagyobb számban az orgonák az erdélyi református templomokban. Zágoni Bodola János (1754–1836) Kézdivásárhelyen és Nagyenyeden, majd Leidenben tanult. Nagyenyeden lett lelkész, az egyháztörténelem tanára. 1799-ben kiutazott Angliába, a főiskola építésére ott gyűjtött. 1806-tól az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője, 1816-tól püspöke. Naplóját kéziratban őrzik.

Tavasz mindenütt

Az iskola napsugaras, szép és rendezett, nagy kiterjedésű füves kertjében már nyíltak a tavaszi virágok. Kertész Sára az óvodásokat neveli-oktatja, Márton Gabriella tanítónő pedig összevont osztályban tanít az előkészítőtől a negyedik osztályig tizenhárom gyermeket – mondta, de harmadikosai nincsenek. Öröm, hogy bár kiöregedőben a falu, az iskolában jövőre nő a létszám, és az óvodában is meglesz a kötelező gyerekszám. Látogatásunk idején négy asztalnál éppen tízóraiztak a tanulók. „Mi jobban szeretjük az iskolában, mint hétvégén otthon. Otthon unalmasabban telik az idő” – mondották egyhangúlag a gyerekek.

Igazi tavasz fogadott a mezőn is. Csoma Sándor falufelelős éppen onnan jött, istállótrágyát hordott a nem éppen a világ legtermékenyebb talajának mondható feldobolyi televényre. A gazdaember mindig a legjobb időjóslásban bízik, a dobolyiak is örvendenek, hogy jól keltek a gabonák, hogy van ültetni való pityókájuk, s mint mondták, esőből sohasem sok az, amit a Fennvaló ad.

Az elmúlt esztendőkben gyümölcsöző tevékenységet folytat a Feldobolyi Kulturális és Közösségi Egyesület, munkájukról lapunk is beszámolt. Ez évi terveikről György Alpár János egyesületi elnököt kérdeztük, aki elmondta, hogy májusban a település turisztikai látnivalóit népszerűsítő többnyelvű táblát helyeznek el és avatnak a templom előtti téren, ahol asztal és padok is várják a pihenni vágyót. Miként azt a faluházánál is elmondták, pályáztak a helybeli hősi emlékmű felújítására a Bethlen Gábor Alaphoz. Nyertes pályázat esetén megszervezik az ünnepi avatót. Az idén is megtartják a szilvanapot és a szilvalekvárfőzést, október elsején pedig az öregek napját. Követvén a kistelepülés fel-fellendülő életét, arra is gondoltunk, hogy érdemes lenne nyitni a világ felé, üdvös lenne Feldoboly számára egy testvértelepülési-gyülekezeti kapcsolat, annál is inkább, mert Feldoboly eredeti élménnyel fogadja az idelátogatót. Ugyanis itt ütött magának rusztikus tanyát Éltes Barna képzőművész, szobrász és művészeti líceumi tanár, itt működik – hiszünk abban, hogy továbbra is sikerrel – a néhai Jakó Sándor helybeli népművész és tanító nevét viselő Székelyföldi Alkotótábor, amelynek a Feldobolyi Kulturális és Közösségi Egyesület a szervezője, s lebonyolításában részt vállalt a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola is. A szervezők arra számítanak, hogy ez a Székelyföld legnagyobb alkotótáborává nőhetné ki magát. Útban Feldoboly felé a községközpontban tevékenykedő Kanyó Antal alpolgármester elmondta, hogy anyagi alapokat különített el az önkormányzat a feldobolyi főút és a mellékutcák kavicsozására, Bacsó László pedig jelezte, hogy az Electrica áramszolgáltató révén megújult a település villanyhálózata, kicserélték a tartóoszlopokat-vezetékeket, felszereltek két új transzformátort.

Háromszék Napilap (www.3szek.ro)


 

Hozzászólások
 • Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást!
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Hirdetés

Eseménynaptár

Hamarosan

2018. április 23.
Előadás
2018. április 23.
Zene
2018. április 23.
SZENT GYÖRGY NAPOK
2018. április 23.
Tortoma Önképzőkör
2018. április 23.
RÖVIDEN
2018. április 23.
Mozgásművészeti ÉVAD> 2O18 - új testformálási és táncoktatási lehetőségek

Mai

2018. április 23., 08:00
Esküvőre készülő fiatalok számára nyitó tánc betanitása a Táncstúdióban
2018. április 23., 17:00
Irodalmi est
2018. április 23., 19:00
Ágo-gym: speciális alakformáló fitnessz hölgyek számára
2018. április 23., 19:00
Színház
2018. április 23., 20:00
Társasági tánctanfolyamok
2018. április 23., 20:00
Ügyelet
2018. április 23.
SZENT GYÖRGY NAPOK
2018. április 23.
Zene
2018. április 23.
RÖVIDEN
2018. április 23.
Mozgásművészeti ÉVAD> 2O18 - új testformálási és táncoktatási lehetőségek
2018. április 23.
IRODALMI PÁLYÁZAT
2018. április 23.
Pályázatok
2018. április 23.
Tortoma Önképzőkör
2018. április 23.
Előadás
A nap összes eseménye »

Heti

2018. április 23., 08:00
Esküvőre készülő fiatalok számára nyitó tánc betanitása a Táncstúdióban
2018. április 23., 17:00
Irodalmi est
2018. április 23., 19:00
Ágo-gym: speciális alakformáló fitnessz hölgyek számára
2018. április 23., 19:00
Színház
2018. április 23., 20:00
Társasági tánctanfolyamok
2018. április 23., 20:00
Ügyelet
2018. április 23.
SZENT GYÖRGY NAPOK
2018. április 23.
Zene
2018. április 23.
RÖVIDEN
2018. április 23.
Mozgásművészeti ÉVAD> 2O18 - új testformálási és táncoktatási lehetőségek
2018. április 23.
IRODALMI PÁLYÁZAT
2018. április 23.
Pályázatok
2018. április 23.
Tortoma Önképzőkör
2018. április 23.
Előadás
2018. április 25., 18:00
Bibliaóra
A hét összes eseménye »

Önök írták

Szennyes-teregetés 2013. december 05. csütörtök, 15:45
Írta: hon hunor

Megbotránkozva olvastam minap a Háromszékben Kádár Gyula polgártársam álláspontját városi tanácsunk ama bölcs határozatával kapcsolatosan, mely szerint városunk területén tilos lett a nyilvános ruhaszárítás.

Bővebben » Olvasói hírek »

Önök küldték

Tuzijatek, Kovasznai napok, 2009
Tuzijatek, Kovasznai napok, 2009
Küldő: Szasz Laszlo
Az önök képgalériája »

Sepsi-piac

Legfrissebb hirdetések
Médiapartnerek:
Háromszék
preload preload preload preload