BejelentkezésIdőjárás

Szavazás

Értékelje a sugásfürdői sípályát!

Üzenőfal

Legújabb üzenet: 6 hónapja, 2 hete
 • calificari:
  Szakképzések iskola nélkül Dolgozól egy szakmában és nincs még papírod róla? Akarsz külföldön dolgozni és még nincs szakképesítésed? Saját válalkozast akarsz inditani és szakképesitést kérnek? Nem kell suliba járnod ahoz, hogy egy
 • tana balazs:
  meg ervenyese
 • Szalteleki Edit:
  Hungarocell(sztiropor) csomagoló anyagokat készítő gyárba férfi munkaerőt keresünk. Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: +40754786967 vagy +40787727613
 • futshop:
  okkkkkkkkkkkk
 • Gal Tunde:
  valaki nem tudja, hogy a lakonegyedi jatszoterek karbantartasa kinek a feladata?

Csak regisztrált felhasználók küldhetnek üzenetet

A nap képe

A nap képe

Nagyajtai bemutató

Írta: Fekete Levente, unitárius lelkész   
 

Nagyajta a húsz helységből álló Erdővidék egyik kiemelkedő fontosságú faluja. Múltban széki, kerületi és járási székhely volt. Régi vásáros hely. A Barót–Sepsiszentgyörgy–Hídvég útvonalon. A Fekete-erdő lábánál, az Olt völgyében, az Ajta patak torkánál terül el. Nagyajta közigazgatási szempontból is Háromszék vármegye része. Az 1992.évi népszámlálás adatai szerint a falu összlakossága 986 személy.

Nagyajta hírneve magyar nyelvterületen messze eljutott, a falu nagy szülöttének, Kriza Jánosnak köszönhetően. A szóban forgó unitárius püspököt nyelvészként és költőkent is számon tartják, de neve mindenekelőtt a Vadrózsák című népköltészeti gyűjteménnyel fonódott össze, amely hozzáértő munkássága nyomán 1863-ban látott napvilágot.

A falu nevének eredete a napig tisztázatlan. Benkő József (1929–1814; középajtai, köpeci református lelkész, a harlemi tudós társaság tagja, nyelvész, természettudós) szerint az AJTA megnevezés az ajtó szóból származik, mert akár Barcaságra, akar Sepsiszékre, akar Udvarhelyre szeretnénk utazni, Nagyajtán kell áthaladni. Orbán Balázs szerint e névmagyarázat kissé erőltetett. Szerinte a név ázsiai eredete valószínűbb, amelyet az itt letelepedett őseink hoztak magukkal.

Orbán Balázs A székelyföld leírása című munkájában 1222-tol számítja Nagyajta első írásos említését. II. András király a Barcaságra letelepített szászok adománylevelében Nagyajtát keleti pontként határozza meg Castrum Noilgiati, illetve Castrum Noial néven, ami arra utal, hogy a falu területén már ebben a korban erődítmény állott. Valószínű, hogy az 1241.evi mongol hadjárat alkalmával ez a var elpusztult, annyira, hogy a romok csak varjak fészkéül szolgálhattak. Talán ez magyarázza a Varjúvár elnevezését, mely azt a dombot jelöli, ahol ma a vartemplom áll.
Az 1567.évi összeírás alkalmával NAGIJAIJTA néven szerepel 61 kapuval, s így az akkori Háromszék legnépesebb településeinek egyike volt. Az 1567-ben – János Zsigmond erdélyi fejedelem által – tett jobbágyadományozásokból kitűnik, hogy Nagyajtán un. előkelő székelyek is laktak. Bethlen Gábor fejedelem rendeletére 1614-ben elkészítették a katonai lustrát, amelyből kitűnik, hogy Udvarhelyszék, Marosszék, Csík-, Gyergyó, Kászonszék és Háromszék településeinek a lakossága több mint fele arányban (60%-ban) a szabad székelyek jobbágyok és 5,1%-at nemesek alkottak.
A gazdaságilag általában fejlettnek tekinthető Barcaságnak, de főleg Brassó közelségének köszönhető, hogy Nagyajtán a XVIII. század második felében egy széles iparos réteg alakult ki. 1783. április 2-án a falu szabadalmat kap Bécsből - az uralkodói és gr. Eszterházy Imre aláírásával – hetivásár tartására, majd néhány év múlva, 1787-ben szabadalmat kap három országos vásárra: a Julianna napi, áldozócsütörtök utáni és aprószentek napi un. sokadalomra.

Nagyajtán több iskola is működött. A rendelkezésünkre álló adatok alapján sajnos nem tudjuk, hogy az oktatás mikor vette kezdetet a faluban, korai megjelenése azonban – központi fekvését figyelembe véve – biztosan feltételezhető.
Kiemelkedő oktatói voltak: Gazdag Miklós unitárius kántortanító, igazgató és Gyulai Ilona unitárius tanítónő, akik több évtizeden át elhivatott pedagógusokként tanítottak hajdani felekezeti iskolákban.
1904-1908 között közmunkával épült fel a falu központjában a dísztermet, könyvtárat, jegyzői, bírói őrsparancsnoki hivatalt is magában foglaló művelődési otthon, konyhával, illemhellyel ellátva. Az épület jelenleg a Nagyajtai Polgármesteri Hivatal székhelyéül is szolgál. A dísztermet ízlésesen kiképzett páhollyal látták el, metszett tükrökkel és díszített öntvénykályhákkal szereltek fel. Mai neve Kriza János Művelődési otthon.
Jelenleg 953 lakósa van a falunak. Nemzetiségi megoszlás szerint: 871 magyar, 77 román, 4 roma, 1 nemet. Felekezeti szempontból 487 unitárius, 270 református, 100 romai katolikus, 69 görögkeleti, 13 evangélikus, 11 adventista és 3 görög katolikus van a faluban.

Nagyajtán 3 templom és 2 kápolna van. A reformátusok mostani temploma 1847-ben épült, a harangtornyot 1856-ban fejezték be. Karzat- és padlóinak kazettáit sajátos virágdíszítéssel Vajdáné Pánczél Johanna nyugalmazott tanítónő festette 1999-ben. Készítésében segített id. Vajda Gyula nyugalmazott tanító, unitárius jegyző.

Nagyajtán a reformáció korai megjelenésére következtetni lehet abból kifolyólag, hogy a Barcaság szomszédságában, Brassó közelében, Nagyajta lakói korán tudomást szerezhettek a Szászföldön elterjedt és megerősödött lutheri reformációról.

A falu területén levő vártemplom az unitáriusok tulajdonában volt. Orbán Balázs A székelyföld leírása című munkájában egy kisebb református templom építésről tudósit, amelyet a krónikás Cserey Mihály épített a családja és a faluban élő kisszámú reformátusok részére, a vártemplomról keletre, ami melle a reformátusok temetkeztek családtagjaikkal együtt. A mai napig is református temetőrésznek tartják a nagyajtaiak a vártemplom körüli közös temető keleti részét.

Az első templom a XIII–XIV. században épült félköríves szentélyzáródással. E templom szentélyrészét a XV. század folyamán lebontottak, és helyébe a ma meglévő, a hajóval egyforma szélességű a hétszög három oldalával záródó csúcsíves szentélyt építettek, amelynek mennyezete kettősen hornyolt, égetett agyag bordázatú, forgórózsás boltzárókővel végződő, gótikus hálóboltozatban fejeződik be. A diadalív enyhén csúcsíves, melyet vagy a szentély építősekor, vagy 1512-ben építettek. Ez utóbbi évszámot a diadalív hajó felé néző párkányán találták az 1956.évi javítás alkalmával, amikor valószínűleg a hajó falait megemeltek, és gazdag csillagrendszerű, kőbordázatú dongaboltozattal láttak el.

A volt szentélyrész keleti végében felépített karzaton található az egyházközség második orgonája, melyet Rieger Ottó budapesti orgonaépítő mester készített 1912-ben. Az egyházközség első orgonáját feltehetően 1845-ben készítette Eindreas Eitel orgonaépítő, melyet a nagyajtai egyházközség a Fogarasi Unitárius Egyházközségnek adományozott.

Az unitárius egyházközség tulajdonában jelenleg három harang van. A legrégebbi 1793-ban készült a brassói Andraschof Efraim harangöntő műhelyében. Ez a kisharang 1993-ban elhasadt. Ma is látható a torony első emeleten.

Az egyházközség használatában lévő nagyharangját Nagyszebenben öntöttek 1924-ben, a "Ferroagricola" öntőműhelyében. Súlya több mint 500kg. Rajta a következő felirat olvasható: Öntette a nagyajtai unitárius egyházközség közössége közadakozásból 1924 Ferroagricola Nagyszeben.

Az ódon templomot várfalak övezik. A ma is látható várfalakat feltehetően a XVI. század második felében kezdtek építeni, a XVII. sz. első felében fejeztek be. Szabálytalan négyszög alaprajzuk reneszánsz hatást tükröz. Kezdetben a sarkakon, illetve a keleti fal középen kapurések voltak.

Az É-Ny-i sarokbástyát 2001-ben sikerült felújítani a Határon Túli Magyarok Hivatalának támogatása által a Köpeczi Sebestyén József Műemlékvédő Hivatal közreműködésével Benczédi Sándor és Máthé László segítségével.

A vártemplom bejáratánál latható az 1996-ban készült millenniumi szoborcsoport, mely a hét vezért jelképezi, valamint a 2001. május 23-an felavatott, Erdélyben egyedülálló Szabadság-emlékmű, amely az 1956. évi magyar forradalmat követő időszakban fogolyként bebörtönzött unitárius egyházi emberek tiszteletére készült.

Nézze meg képeinket:
Nagyajtai Unitárius Egyházközség

Bankszámla szám:
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE
SUCURSALA JUDETEANA COVASNA
Cod IBAN
RO71BRDE50SV03408741500 /ROL
RO71BRDE50SV03501831500 /USD

 
Hirdetés

Eseménynaptár

Hamarosan

2018. március 23.
TÁNC
2018. március 23.
Adománygyűjtés
2018. március 23.
RÖVIDEN
2018. március 23.
BÁBSZÍNHÁZ
2018. március 23.
KÖNYVBEMUTATÓ
2018. március 23.
Csemeteprogram

Mai

2018. március 23., 08:00
Esküvőre készülő fiatalok számára nyitó tánc betanitása a Táncstúdióban
2018. március 23., 08:00
ÜGYELET
2018. március 23., 16:00
MOZI
2018. március 23., 18:00
Kalendárium Baróton
2018. március 23., 19:00
ZENE
2018. március 23., 19:00
SZÍNHÁZ
2018. március 23., 19:00
Ágo-gym: speciális alakformáló fitnessz hölgyek számára
2018. március 23., 20:00
Társasági tánctanfolyamok
2018. március 23.
RÖVIDEN
2018. március 23.
BÁBSZÍNHÁZ
2018. március 23.
Mozgásművészeti ÉVAD> 2O18 - új testformálási és táncoktatási lehetőségek
2018. március 23.
Csemeteprogram
2018. március 23.
KÖNYVBEMUTATÓ
2018. március 23.
Pályázatok
2018. március 23.
TÁNC
A nap összes eseménye »

Heti

2018. március 22., 16:00
MOZI
2018. március 22., 18:00
Előadás
2018. március 22., 19:00
TÁNC
2018. március 22., 19:00
SZÍNHÁZ
2018. március 22., 19:00
Filmbemutató alkotókkal: Janus
2018. március 22., 19:30
KÉPERNYŐ
2018. március 22., 20:00
ÜGYELET
2018. március 22.
Filmbemutató alkotókkal: Janus
2018. március 22.
RÖVIDEN
2018. március 22.
ADOMÁNYGYŰJTÉS
2018. március 22.
HITVILÁG
2018. március 23., 08:00
Esküvőre készülő fiatalok számára nyitó tánc betanitása a Táncstúdióban
2018. március 23., 08:00
ÜGYELET
2018. március 23., 16:00
MOZI
2018. március 23., 18:00
Kalendárium Baróton
2018. március 23., 19:00
ZENE
2018. március 23., 19:00
SZÍNHÁZ
2018. március 23., 19:00
Ágo-gym: speciális alakformáló fitnessz hölgyek számára
2018. március 23., 20:00
Társasági tánctanfolyamok
2018. március 23.
RÖVIDEN
2018. március 23.
BÁBSZÍNHÁZ
2018. március 23.
Mozgásművészeti ÉVAD> 2O18 - új testformálási és táncoktatási lehetőségek
2018. március 23.
Csemeteprogram
2018. március 23.
KÖNYVBEMUTATÓ
2018. március 23.
Pályázatok
2018. március 23.
TÁNC
2018. március 23.
Adománygyűjtés
2018. március 24., 11:00
Évfordulós ünnepség
2018. március 24., 17:00
KockaKerekAsztal
2018. március 24., 20:00
ZENE
A hét összes eseménye »

Önök írták

Szennyes-teregetés 2013. december 05. csütörtök, 15:45
Írta: hon hunor

Megbotránkozva olvastam minap a Háromszékben Kádár Gyula polgártársam álláspontját városi tanácsunk ama bölcs határozatával kapcsolatosan, mely szerint városunk területén tilos lett a nyilvános ruhaszárítás.

Bővebben » Olvasói hírek »

Önök küldték

Tojását melengető galamb
Tojását melengető galamb
Küldő: sziSz32
Az önök képgalériája »
Médiapartnerek:
Háromszék
preload preload preload preload