BejelentkezésIdőjárás

Szavazás

Értékelje a sugásfürdői sípályát!

Üzenőfal

Legújabb üzenet: 2 éve, 3 hónapja
 • Ceglédi Csaba:
  Eltelt 9 nap de senkitől válasz nem érkezett.Mi itt Magyarhonban kicsit pörgősebbek vagyunk.Kösz
 • Ceglédi Csaba:
  Valami miatt a telefonszámok nem mennek át.0040267313649,0040267325679,
 • Ceglédi Csaba:
  A telefonszámok még egyszer:0040267313649,0040267325679,a kislányukat Babának szólítottuk,ma kb.27 éves.Nevem Ceglédi Csaba 7400.Kaposvár Tallián Gy. u.50.0036209477519.email:cegcsaba@gmail.com segítségüket köszönöm !
 • Ceglédi Csaba:
  családot.A telefonszámuk a régi így nem kapcsolható.A telefonszámok a következők:0040267313649,0040267325679,a Posta biztos tudja,hogy ezen számok mire változtak.A hölgy neve Costa Teréz a férje román,Doru-nak szólítottuk a kisleányt Bab
 • Ceglédi Csaba:
  Tisztelt Városlakók!A segítségüket kérném egy személy ill. a családja felkutatásában.Kb. 15 éve felejthetetlen napokat töltöttünk a városukhoz közeli Sugasfürdő erdészházában.Pár éve hiába próbálom felkutatni az akkori ismerős

Csak regisztrált felhasználók küldhetnek üzenetet

A nap képe

A nap képe
Kezdőlap » Olvasói hírek » Olvasói hírek

Magyar sorskérdések – Orbánék, Vonáék kisebbséget megosztó magyarsága, és Illyés Gyula magyarsága

Olvasóink értékelése: / 3
Értékelés:
2010. július 11. vasárnap, 17:45
Írta: Nagy Attila (Puli)   
Kategória: Olvasói hírek
 

Az orbánviktorozás megosztja a magyarságot, megosztja a székelységet, mert vannak Orbán-hívők és Orbán-nem-hívők.

Hogy ez így van, a rendszer a vétkes, a demokrácia. A demokrácia a többpártrendszer ürügyén a megosztásra épül – oszd meg és uralkodj. A politikai és a véleményszabadság illúziójával szétszórják az emberek figyelmét. A még létező közösségeket így szórják szét. A tömegek amúgy is zavaros gondolkodását még zavarosabbá teszik.

Az Orbán-hívők és nem hívők azt hiszik, hogy véleményük van, közben a vélemény mások által tervezett és levetett, már nagyon sokat használt ruha.

A demokrácia az "én gondolkodom" illúziójára épül. Véleményem van, tehát vagyok. Létezésérzetüket a véleményüktől kapják, nem belső, egzisztenciálisan megélt létüktől.

A modern embernek erős ingerekre van szüksége, hogy érezze, hogy létezik, ezt nyújtja a politika. Ezért sikerült a társadalmat átpolitizálni. A politika hangos. A Lét, a természet, halk és csendes. Az egzisztenciális megélt lét a csendesre, a halkra épül.

Figyeljük meg gyerekkorunk képi vonzalmait, amiket feladtunk a környezetünk erős ingereiért, a Lét szólalt meg bennük – ezt kellett volna tovább élni az életben, a csendben, amely ingertelen, vagy csak szelíden ingerel. A Lét, az egtzisztenciálisan megélt Lét a csendre épül, az ingertelenre. A kép a csendben szólít meg szelid inger formájában.

Az erős inger csak a puszta reakcióra késztet, mely csak az illúzióját nyújtja, hogy mi cselekszünk, mi gondolkodunk. A buddhizmus nagyon mélyen látja azt a pszichológiai tényt, hogy az emberi én mint puszta felszín, pusztán csak reagálja a külső felszínt, az emberi én, élet nem egyéb, mint mechanikus reakció. A reakciók embere nem éli önnön belső életét, nem az igazi belső én szerint él. A reakciók embere a legjobb nyersanyaga a politikai manipulációknak.

A nemzeti lét erre a felszíni reagálásra épül, már csak erre, ezért nincsen igazi nemzeti lét. Orbánék, Vonáék léte puszta illúziókra épül, a külső, felszíni reagálásokra, ami egy hálóként szövi át a társadalmat.

A reagálások embere tudattalanul bizonytalan, mert nem éli önnön belső életét, ezért ha nézetét támadod, agresszívvé válik, hogy ingerét felfokozza és bizonytalanságát eloszlassa.

De vannak, kik azt mondják, hogy de ott van a disznó, tolvaj, nemzetietlen MSZP. Ők csak az ingereknek egy másik formája, puszta inger, reakciólét, csak más tartalommal. Nem az inger tartalma a fontos, hanem az, hogy nemzetinek vagy kozmopolitának lenni puszta felszíni inger, reakciólét. Pusztán csak játszma mindkettő, mely elviselhetővé teszi a tömegek életét. A valóságban szó sincsen arról, hogy a nemzet a tét. A tét az ember önmaga elől való menekülése, nemzetbe vagy azt meghaladó elitizmusba. A duma mögött teljesen más van, a szorongó ember. A szorongó ember agresszív, mindkettő a maga módján. Az európai demokrata, ki felsőrendűségében hisz a fasisztával szemben, épp a felsőrendűség tudatával éli ki agresszvítását. A tolerancia beszéd is csak egy formája az agresszivításnak, az agresszívok ellenében. Itt arról van szó, hogy vannak, kik önként bújnak kényszerzubbonyba, azok a toleránsok és így örjöngenek csendesen, csendes őrültek, a szélsőségesek, kik ezt nem akarják, őrült mindkettő. Mindkettő uralkodni akar a másikon: az egyik a tolerancia ürügyén, a másik a nemzet ürügyén. Az uralom minden formája agresszív, a szelíd demokrata is. A birtoklás az agresszióra épül, legyen az az egyedül üdvözítő nemzeti igazság vagy európaiság, egy kutya, mindkettő a másikat akarja meggyőzni, birtokolni. De miért akar birtokolni az ember?! Az erős ingerért, hogy létezik. Az MSZP-s, ki állítólag lopott, az anyagiakban élte ki létezésérzetét, úgy érezte, hogy ha birtokol, akkor létezik. Mindkettőben, a nemzetiben és a tolvaj MSZP-sben a közös, hogy mindkettőnek a létezésérzetét nem a megélt egzisztenciális lét nyújtja, hanem valami külső Lét-pótlék, vagyon nemzeti. Nemzeti is birtokol, egy tudást a nemzetről, mi Létérzetét nyújtja. Mindkettőben közös a meg nem élt Lét, a meg nem élt belső élet.

Mivel az erős ingerű politikum áthatja a mindennapokat, a nemzeti lét is a politikumban testesül meg, kizárólagosan. Már nincsenek, kik szellemi értelemben tudnak elmélkedni a nemzet sorskérdéseiről, mint tette Illyés Gyula a „Vár a vízen” című versében. A versben a költő ül a hegyen és bámulja a Duna hömpölygését. Lelki szemei előtt, a Dunán végig lefolynak a magyar történelem főbb eseményei, felemelkedései és zuhanásai. A versnek feszültséget a némán, csendesen folyó Duna és zaklatott történelmünk ad. A verset áthatja, a tova folyó Duna képében, mely mindent tova visz, a múlandóság szelleme. Az utolsó sorokban éri el a feszültség a maximumot, amikor a költő a fiatalokat a sodró Duna feltartóztatására szólítja fel. A felszóllítás kétségbeesetten heroikus, mert a lehetetlenre szóllít fel, a múlandó megállítására a Duna sodró képében.

Illyés hallgat, így hallja meg a Duna csendjét. Hallgat és meglátja az egyedüli egzisztenciális létkérdést a mulandóságot. A költő, mielőtt beszélne a magyar történelemről, hallgat. A hallgatás csendjéből látja a magyar történelmet, ezért lesz vízióvá történelmünk lelki szemei előtt. Neki történelmünk szemlélődés tárgya. Ezt ma már nem tudja senki, hogy először hallgasson, és azután beszéljen történelmünkről. Ma már csak racionális kutatása folyik a történelemnek, szemlélődő hallgatás nélkül.

A nemzet megtartói akik hallgatni tudnak, akik szemlélődni tudnak. Amit hallgatással őrzünk meg, ott belül, azt nem tudja elvenni senki. Képszerűen sokatmondó, hogy a görög felszabadítási harc a törökök ellen az athoszi szerzetesektől indult, azoktól, kik hallgatni tudtak. Egyik székelyföldi lapigazgató meglátogatta családjával Athoszt. Alapjában beszámolt úti élményeiről. Athosz neki annyit mondott, hogy a szerzetesek cellája kicsi volt, de a borospincék nagyok, tehát a lényeg az alkoholon volt a szerzeteseknél, és nem a lelki életen. Az illető tollforgatónak még annyi tudása sem volt, hogy tudja, épp a szűk cella a csend forrása. A zsurnalisztikus középszerűség nem tudja, hogy a hallgatni tudás az igazi nemzetmegtartó erő, sokkal erősebb, mint az intézmény. Az intézményt bármikor felszámolhatják, de a hallgatással belül őrzött nemzeti identitást nem veheti el senki, azt, ami szellemi, lelki. Legkönnyebb így megőrizni a nemzeti létet. Most a nemzetért való aktivizmus a divat, szélsőjobbon, jobbon, de ázsiai létünkre hogy nem szeretjük Ázsia bölcsességét, a taoista bölcsességet, a nemcselekvés bölcsességét és annak megtartó erejét.

Az utolsó sorok kétségbeesésével lesz igazán magyar sorskérdéssé a vers, igazán magyarrá, azzá, mi voltunk történelemben. Mi nem voltunk heroikus nemzet. A mi vitézségünket a kétségbeesés szülte. Van nemzet, melynél a múlandóság kétségbeesést szül, van nemzet, melynél a múlandóság szemlélete nemzetmegtartó bölcsesség.

Illyés Gyula egzisztenciálisan volt magyar. Németh László a Kisebbségben nagyon sok igazságot mond ki, de nem ás a dolgok mélyére, amikor mély-magyarságról beszél. Egzisztenciálisan magyarnak lenni több, mint mély-magyarnak lenni. Sőt, aki egzisztenciálisan magyar, az mélyebben magyar, mint Németh László mély-magyarsága.

Az egzisztenciális Lét-élmény a hallgatással kezdődik, így válik az ember a Lét-teljesség részévé, így lesz az ember nem csak a Lét részévé, hanem a Létté magává, mit magában hord. A nemzet a nemzeten túlival kezdődik, a láthatatlan, a képen túli léttel magával. Ez a hallgatásban lesz valósággá. A Lét nem volna teljes, ha csak láthatatlan lenne, a természetben, a lélek képeiben fejezi ki magát, látható módon. A lélek képei, hegy, folyó, egyetemes szimbólumok, ezek az egyetemes képek a nemzeti kultúrák alapjai. Az alapja a nemzetinek, mi éppen túl van rajta, ezt a nacionalizmusok nem látják. A nagy képek egzisztenciális létélmények, túlmutatnak önmagukon a transzcendens irányába, a láthatatlanba.

Hogy Illyés magyarságának egzisztenciális mélységei vannak, bizonyítja versének, verseinek képi világa. Az említett versben a nagy képeket találjuk, a hegy, min ülve szemlélődik a költő, a folyó. De ott van a múlandóság, amely áthatja a verset, a legegzisztenciálisabb létélmény. Ma már a misztikák is leszoktak a legmélyebb egzisztenciális létkérdés megéléséről, a múlandóságról. Aki meg így tekint, ebből a szempontból a nemzetre, süket fülekre talál, igen, mert ma már ez a politikához viszonyítva gyenge inger, az emberek már csak az erős ingereket reagálják, még a misztikus dolgokban – mint Osho ingergazdag esszéisztikus misztikája.

Van Illyésnél egy másik csodálatos kép, a „haza a magasban”. Ez is egy ősi kép, gondoljunk a mennyei Jeruzsálem ősképre – de ez ugye zsidó, „jó magyarnak” nem mond semmit, sőt illik, hogy gyűlölet tárgya legyen. De ne feledjük, hogy a zsidóság szellemi ereje lelkének egyetemes képeiben van. Ez a szellemi magasságokba emelt nemzeti lét, mely az anyagiak főlé emelkedik, de nem annak ellenében, hanem a szellem, a lélek erejével.

Ezek a képek az egzisztenciálisan megélt magyarság képei. Ezek a képek belül vannak, ezért egzisztenciálisan megéltek, ezért létélmények. Ami belül megélt, az több, mint a külső öntudatlan reakció. Magyarságot csak a belül megélt képire szabad, lehet alapozni, csak ez a közvetlenül megélt, ez a hiteles magyar identítás, ez az igazi megtartó.

A képek, a hallgatásban, a csendben, az ingerszegény környezetben élnek. A képek élete csendes, nem ingererős, ezért fojtja el a külső erős inger a belső képeket. A külső politikai zaj, a zajos magyarkodás, a belső csendes, képi, jó éretelemben vett mély-magyarságot. Jó értelemben mély-magyar az, ki a lelke mélyén, a lélek képeit megélve, hallgatva, szemlélődve magyar.

Illyés magyarsága a lélek képeinek magyarsága, a lélek képeinek „mély-magyarsága”, az egyetemesre alapozott, a nemzetbe nem bezárkózó nemzeti lét magyarsága, ez az igazi megélt, megtartó nemzeti lét, amit ha hallgatással, csendben őrzünk, nem vehet el senki. Ez a magyarság a lélek belső életére épül, ami több, mint a puszta külső magyarsága.

Ha Illyés magyarsága a mélység magyarsága, akkor Orbánék, Vonáék magyarsága a felszín, a puszta felszíni reagálás magyarsága. Amikor egy nemzet ide jut, akkor léte nagy veszélyben van – még ha autonómiázik, akkor is, mert az autonómia is nem egyéb, mint a felszíni reakciók puszta rendszere, még ha materiális valósággá is lesz valaha, akkor is.

Épp a nemzetről szóló túl hangos diskurzus miatt nem éljük meg az igazi nemzetmegtartó erőt, lelkünk képeit. Orbánék, Vonáék hangos dumája, a hangos autonómiázás miatt nincsen élete a belső hegynek, mint nemzet igazi megtartójának. A kép tart meg és nem az intézmény, az intézmény mint erős inger megöli a belső csendes képit. A Hargita nem egyéb, mint turisztikai cél és nem szent hegy, mi megtart, mert a belső hegy nem megélt, épp a nemzetről szóló hangos beszéd miatt.

Jézus mondta, hogy nem az jut be a mennyek országába, ki Isten nevét hangoztatja: nem azok beszélnek a nemzetről, azok a papok és politikusok, kik hangosan beszélnek róla, nemzetről és Istenről, mint Orbánék hangos vallásossága és magyarsága, hanem a nemzetről, hitelesen a hallgatni tudó magyar lelkének mélységei beszélnek. Aki hallgatva magyar, annak beszédében lelke mélységeinek magyarsága beszél, amikor megszóllal.

Kodály Zoltán a magyar egység hiányáról beszélt, már nagyon rég. Most arról beszélnek intellektuel körökben, hogy az Unió egyesít, holott az nem egyéb, mint a felszíni reakciók intézménye, pusztán külső valóság, a hatalom, a birtoklás formája – a két utóbbi is puszta reakció alapú. A magyarságért aggódók a kettős állampolgárság ingyen cirkuszával akarták megoldania magyar egységet, intézményes formában. Ez utóbbi is a felszín reakcióira épült pusztán, ezért nem volt több, mint ingyen cirkusz, még ha megvalósul, akkor is.

André Scrima román ortodox teológus és szerzetes (székelyföldi, gyergyószentmiklósi születésű volt) libanoni, bejruti katolikus teológián tanított, összehasonlító vallástörténetet, de előadott az iszlám-katolikus vallási tudományok tanszékén is, ökumenikus kérdésekben nagyon jártas, tevékenyen részt vett a II. Vatikáni zsinaton, Athenagoras pátriárka megbízottjaként, az ökumenizmussal kapcsolatban azt mondta: teoretikusan, intézményesen nem lehet megvalósítani, csak a lélek nagy képeinek belső élményére lehet alapozni, mely mindannyiunkban közös.

Az egyesít, mely belül megélt és mindannyiunkban közös, a lélek képei. A nemzetet csak belülről, a révén lehet egyesíteni, mi mindenkiben közösen megélt, mi belül van, az egyesít. A lélek képei egyesítenek bennünket, magyarokat, a székelységet a magyarsággal. A külsőre, a puszta reakciókra alapozott politikum, párttól függetlenül megoszt. De Orbánék, Vonáék magyarsága mely a puszta külső reagálásra épül nem egyéb, mint megosztó magyarság. Mert ugye úgy kezdődik, hogy ha nem vagy Orbán-hívő, mint kisebbségi, akkor áruló vagy, ha Vonáékat mered kritizálni, mint székelyföldön élő székely, és plusz még le mered leplezni a székelyeket hülyítő sarlatán asztrológusokat, akkor a SRI misztikus ügynöke vagy, vagy anarchista besúgó. Hát ez nem megoszlás, megosztás?!

A magyar egység csak hallgatva születik meg a csendben és nem a hangoskodó nemzeti révén. A nemzetet a mélységek, a hallgató mélységek szülik újjá. A székelység a Hargitán a csendet hallgatva születik meg még egyszer.

Nagy Attila (Puli)


 

Hozzászólások
 
kinqua: peldamutato a Munkaerofoglalkoztato Ugynokseg Sep
Dolgom akadt a szentgyorgyi munkaerofoglalkoztato ugynoksegnel a napokban, meglepetesemre nagyon kedvesek voltak az alkalmazottak, nev szerint SIKES EDIT-nek szeretnem megkoszonni a kedvesseget, turelmet es azt ahogy viszonyul kivetel nelkul minden egyes klienshez.
Peldamutato viselkedese es hozzajarulasa az ugyek mielobbi elvegzesere talan alkalmazhato lenne mas hivatalos helyeken is. (szilvasi)
2010. augusztus 06. péntek, 10:22
 
Szilárd: Puli hiteltelenségének az okairól
Puli eszmei-tévedésének és sorozatos vétkezésének a metafizikai okai.


Többen mondják, hogy rendben van az, hogy az egyik volt besúgóm: az a Nagy Puli Attila, aki az anonim kis spicliből, az utóbbi években hírhedten zavarodott és gátlástalan internet-banditává nőtte ki magát, és aki válogatás nélkül, mindenkire akivel az életben csak dolga volt, ok nélkül szórja a mocskait, engem is egyre vehemensebben sarlatánoz. De másfelől nekem, spirituális életvezetésű, „békés” asztrológusnak, miért kellett egy ilyen, besúgó-Pulival találkoznom, illetve, ha rám is volt állítva valamikor a szeku által, most, ennyi év eltelte után, „miért volt szükség arra”, hogy ennyire kiszemeljen? Nos, a válasz nagyon egyszerű: első sorban, és ez egészen biztos, hogy a két sorsképletből kiolvasható spirituális determinációink között levő rengeteg azonos jellegű, de szöges ellentétesen felfogott sorfeladatok motívum rendszere miatt. És főként, a gyakorlatban teljesen ellentétesen (homlokegyenest ellenkezően!) megvalósított alap-motívumok mellett, szerepet kap a neveltetésünkből és az egyetemi végzettségünkből eredő karma és életfelfogásunk ellentéte is. Illetve a gyakorlati életfeladat-realizáció ellentétek provokáló jellege miatt kellett találkoznunk és azért kellett neki az ostoba és mélységesen alacsonyrendű bosszú-szomja kielégítése érdekében végzetesen belém kötnie és belém akaszkodnia:
Első sorban neki is a Mérlegben van a Lilithje mint nekem! És ugyanakkor ez a Puli-Lilith a Bak gyakorlati életkörének megfelelő X. Házban áll. Nekem viszont a Bakban áll a maximális spirituális önmegvalósításom metafizikai jellegét és színezetét jelző Sárkányfejem, ami azt is jelenti, hogy a Bak Sárkánfejem (Aminek a színvonalára még nyilván, nem érhettem el, de amelynek az elérésére tudatosan törekszem már sok – sok éve.) ott van konstelláció szerint, ahol Pulinak ház-feladat szerint, tehát gyakorlati feloldandó karmaként a Lilithje!
Vagyis: mindazzal, hogy én a Rák jellegű karma-oldási életfeladataimat (Rák Sárkányfarok) széles körben és a lehető minél nagyobb mértékben felvállaltam (Még akkor is, ha a Rák Lilithes volt-feleségem családrobbantása miatt, ebbe szinte bele is buktam), a lehető leggyakorlatibb és ugyanakkor spirituálisabb oldalai szerint is, őt . vagyis neki a tudattalanját -, aki minden erejéből igyekszik elkerülni még az ide vonatkozó általános jellegű életfeladatokat is, nyilván, nagyon irritálom. (Hogy a gyakorlati - tárgyi igazsághoz való ragaszkodásomnak a Pulihoz hasonló sok hazug embert irritáló mivoltáról ne is beszéljünk...) Hiszen ez által, a Rák karma minél nagyobb mértékű felvállalása által, egészen pontosan: az abból szerezhető lényegi belső változást okozó tapasztalatok és megvilágosodások által, megnyílik a lehetőségem a Bak Sárkányfejem által jelzett, spirituális és gyakorlati önmegváltási (boldogulási) képesség megvalósítására.
Azért is lehetséges tehát, ez a Puliból dühödt ellenségeskedést kiváltó irritáció, amit én, a puszta kisugárzásommal, önkéntelenül is, a Puli tudattalanjában keltek, mert a Bak Sárkánfejem szintjét (Spirituális Törvényességi öntudat és bölcsesség) kezdtem megközelíteni, miközben ő annyiban vállalt gyakorlati közösségi szerepkört, hogy mindenkit, aki a közösségi élet szintjén egy ki eredményt is elért, vagy, ha tevékenységével, vagy közigazgatási funkciójával bármit is képvisel a Puli életszférájában, azonnal mocskolni kezd.
De még vannak ilyen karmikus téma-azonoságok a két sorsképlet között. Például, hogy a Skorpió gyakorlati körében: a VIII. házban ott virít Pulinak a teljesen negatív Marsa (Innen a nagyképű arroganciája), miközben az én természeti Skorpió-töltetem úgymond közismert, és ugyanakkor, a Lilith mellett álló Marsom nekem is abszolút negatív, azzal a különbséggel persze, hogy én még az asztrológiával való megismerkedésem előtt jóval el kezdtem karatézni, tehát öntudatlanul azokat a negatív késztetéseket és mentalitásokat, amit ez a képlet-pozíció jelez, feloldani, és nyolc éves versenyző karate-mesteri tapasztalataimmal, és a 18 éves önismereti és karmafeloldási célzattal írt naplóírással, talán mégiscsak sikerült ez ide vonatkozó, veleszületett gyávaságomnak alapul szolgáló rejtett agresszivitásommal a gyakorlatban is szembesülni, és azt felvállalva és beismerve valamelyest feloldani, ha nem is teljesen meghaladni. - Nyilván tehát, hogy ez a harcművész-mesteri lelki oldottságom is irritálja Puli tudattalanját, na meg, a már teljesen átvilágított és kreatívvá tett Skorpiói természetem (És ezt, hogy Skorpiói nyers természetem szintjén márt tel...
2011. szeptember 23. péntek, 23:55
 
Szilárd: Puli szövegeinek az erkölcsi alapjairól_2
- Nyilván tehát, hogy ez a harcművész-mesteri lelki oldottságom is irritálja Puli tudattalanját, na meg, a már teljesen átvilágított és kreatívvá tett Skorpiói természetem (És ezt, hogy Skorpiói nyers természetem szintjén márt teljesen tisztába tettem magam, már abszolút merem vállalni, bármennyire is tűnjön szerénytelenségnek!) , hiszen neki éppen az Ascendense Skorpió! – Amely spirituális tulajdonságot persze, neki még meg kellene szereznie és az un pozitív „Skorpióságot” meg kellett volna valósítania, de ehhez ő még hozzá sem fogott, hiszen mind a külső megjelenésén, mind a környezetén azonnal létszik, hogy teljesen hibásan szimatol, és abszolút mellette van az igazi metafizikának. És ebben a misztikus téveszme-rengetegében azt képzeli nagy ostobán, mint a porban fetrengő együgyű hindu fakírok, ti., hogy a fizikai világ smafu (illúzió) és csak a spirituális képzetek számítanak, tehát mindent csak belül, a szellemben kell elvégezni és ezzel el is van intézve minden. - Hát meg kell nézni a nyomorult sorsát és életét, a kimondottan csak az interneten rágalmazni merészelő, szájhős személyiségét, ahhoz, hogy az ember egyből láthassa az ő spiritualitásának az eredményét, tehát azt, hogy Puli belül, a lelki a szellemi és s spirituális világában mennyire is van rendben?
És biztos, még vannak más közös - de ellentétesen realizált - spirituális vonások is. - Mint például az, hogy miközben nekem a fent említett Mérleg-Lilithem és Marsom (Aminek a teljes mélységű jelentésével én is, csak két évvel korábban kerültem teljesen tisztába, mivel erről a klasszikus asztrológia nem tud, és ennek következtében nem ír és nem tanít semmit.), Pulinak ugyanott áll a teljesen negatív Halak-Jupiterje, ami nem csak arra utal, hogy veleszületetten képtelen a tárgyi valóságból és a közvetlen testi-lelki tapasztalataiból a megfelelő, tehát helyes sorsvonatkozású következtetéseket levonni, és azok szerint életvezetési pályát módosítani, hanem azt is, hogy éppen emiatt képtelen még az un. földhözragadt gyakorlati kérdések szintjén is a valóságot meglátni és felismerni, és emiatt teljesen képtelen NEM - hazudni!
A két képlet erős motívum-kereszteződése miatt, ezek összehasonlításából még más azonos témáknak az ellenétjeit is ki lehet olvasni, de egyelőre ezek jutottak eszembe.
2011. szeptember 23. péntek, 23:58
 
Szilárd: ouli alapjairól 3
I- rész.

A magát valamiért Pulinak és anarchista prófétának nevező, polgárilag amúgy Nagy Attila nevű, misztikus internet-banditának, és ezen a, szerinten: „vallásos” hivatkozási (erkölcsi...) alapon, egyelőre még internet szerte „szabadon” bűnöző, személyiség-rágalmazónak és nemzetárulónak (Többek között: Tőkés László Európai Uniós Parlamenti alelnök, Farkas Árpád költő és főszerkesztő, Szylvezter Lajos újságíró és műkritikus, művelődéstörténész, György Attila fiatal író, Morvai Krisztina Európai Uniós Parlamenti képviselő, Németh Zsolt, Vona Gábor, Lázár János, Navracsis Tibor Magyarországi Parlamenti képviselők, kormánypolitikusok, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, na meg nem utolsó sorban, sőt az utóbbi időben egyre kiemeltebben és egyre durvábban az 1969-ben elhunyt Hamvas Béla kiváló író és metafizikus, valamint szerénységem tartozunk a Nagy Puli Attila rágalmazottjai és mocskoltjai közé.), a megveszekedett írástudói bűnözése, egy fatális misztikus tévedéséből és ez a misztikus tévedése viszont, a sorozatos és egyre nagyobb írástudói vétkeiből következik.
Ez a gyávaságában és a gyávasága miatt csak az interneten „fenegyerekeskedő” szájhős ugyanis, aki mindenkit, aki valamilyen közösségi tevékenységben ki merészel emelkedni, azt tartja és hirdeti az interneten megjelentetett, vallásosan misztikus, és misztikusan vallásos hőbörgéseiben, hogy lényegében semmi sem számít, amit a külvilágban teszünk: hogy mit cselekszünk, vagy megvalósítunk, sőt: még az sem számít amit a külvilág rólunk tükröz, vagyis hogy a külvilág mit állít rólunk, hogy miképpen viszonyul hozzánk és, hogy a gyakorlati életben milyen kézzelfogható, gyakorlati – materiális - eredményeket értünk el (Ti., hogy dolgozunk-e és mit, hogy van-e lakhelyünk és milyen, hogy van-e gyermekünk, vagy nincs, stb., stb.). Mivel, egyedül és csakis az számít szerinte, hogy miket gondolunk és képzelünk a lényünk (spirituális képzeletvilágunk) legszellemibb (leg elvontabb, legfinomabb, legtávolibb, és persze, ezért a külvilág által legkevésbé ismerhetőbb és ellenőrizhetőbb) rétegeiben, az un. szubjektív éteri egzisztenciánkban.
2011. szeptember 23. péntek, 23:59
 
Szilárd: puli_4
Nyilvánvaló tehát, hogy a fenti elképzeléseinek az erkölcsi-alapján, magát valami rendkívüli zsenialitással megáldott szupermennek képzelő és az interneten ebben az exchibicionista szellemben magát bemutató (rendkívüli, de lényegében általa is megemésztetlen fogalmakkal irracionális módon dobálózó) Nagy Puli Attila, „felfedezte” hinduizmusnak azt a primitív ágát (A spanyolviaszt tehát), amely mindössze Isteni álomterméknek, fantazmagóriának, tehát: illúziónak (Az éberségét elveszített Brahmának a kábulatában alkotott álomképeinek) és így: „semmit nem érőnek” bélyegzi a fizikai és a pszichikai valóságot, és azt tartja, hogy az embernek mindössze annyi dolga van – és sorsa, tehát nehézsége - a földön, hogy magában a Barhmani származását, sőt: azonosságát felfedezze. Miután ez a felfedezés – belső megvilágosodás útján történt isteni öntudatra és isten-azonosságra való ráébredés megtörtént -, már semmi fontos dolga nincs, azon kívül, hogy ezt a tudatot – spirituális azonosság-képzetet - magában erősítse.
Ez tehát a Véda metafizikáját félreértő hinduizmusnak az a veszélyes része, amely a fakírság misztikus eszmét létrehozta, és amely annyira közömbössé tette az élet és a sors dolgai (a betegségek, a szegénység és általában a nyomorúság iránt, egészen az élve elrothadás jelensége iránt) a több milliós nagyságú követőit, hogy egy törékeny albán katolikus apácának, a később Teréz anya nevű, szentként tisztelt európai személynek, kellett közéjük menni, hogy az irgalom, a könyörület, az empátia, a segítségnyújtás és az egymásról való gondoskodás mentalitásának a fontosságára ráébressze és felhívja a hinduizmus eme vallásos – misztikus ágazata követőinek a figyelmét. A hinduizmus eme hibás metafizikai és spirituális alapokon álló misztikus tévedése tehát abban áll éppenséggel, amire éppen maga Jézus-krisztus hívta fel a figyelmet már kétezer éve, a leghatásosabb mert a teremtés realitásába mélyen beágyazott szimbolikus - képi „tanítása” által, vagyis a Kereszthalálnak a tudatos felvállalása által. És ez a sorsvállalás, vagyis a fizikai – földi sors- és életfeladatok vállalásának a minden tetszetős, vagy „érdekes” misztikus és vallásos elméletek feletti fontosságára! A hinduizmusnak ez az ága ugyanis, akárcsak a katolikus, majd az unitárius teológiai tanulmányokat hiába folytató Nagy Attila Puli is - Akit unitárius kispap korában nem véletlenül (Ti., éppen a lényeg-nemértése miatt!) kellett, a Kökösi unitárius egyház harangozó- asszonya több alkalommal is a kocsmából az általa megtartandó istentiszteletre átcipelnie, mindaddig, amíg az őt a sorra ebédeltető és vacsoráztató, és más anyagi pártfogásukban tartó hívek meg nem elégelték és a püspökséggel le nem váltatták. – egy azon dolgot nem értett és nem ért meg: A fizikai dimenziónak, illetve az anyagi – természeti világnak az egyetemes - És számunkra, emberek számára a személyes. - kiegyenlítődési megváltódási folyamatban betöltött kihagyhatatlanul fontos, tehát szakrális funkcióját
2011. szeptember 24. szombat, 00:00
 
Szilárd: puli5
A föld elemnek, tehát a fizikai létnek és a biológiai (A testben való szellemi...) létezésnek van ugyanis a legnagyobb és legfontosabb – tehát: kihagyhatatlan! - szerepköre és elemi funkciója abban az egyetemes szinten megvalósuló kiegyenlítődési folyamatban, amit egyetemes megváltásnak nevezünk, és amit az Abszolút lét-tudat (Isten) indít el, annak érdekében, hogy ez által egyenlítse ki egymással és újra egyesítse az un. Spirituális Ősrobbanás által szétbontott elemeit és így mentse meg önmagát. - Jézus, mint ennek, az egyetemes kiegyenlítődési lét-rendeltetésnek az első felfedezője (A megváltás hirdetője és tanítója), annyira fontosnak találta a fentiek megértését és megértetését (Az ember számára a legfontosabb tudni valók megértését és ennek a természeti sorsnak az elfogadását!), hogy ennek a sors elfogadáson alapuló kiegyenlítődésnek a szimbólumává változtatván önmagát a halálig vezető keresztáldozatban, tudatosan provokálta mind a zsidó vallásvezetőket, mind a cinikus Poncius Pilátust, és általuk keresztre feszítette magát. (A kereszt, a természeti élet által lehetővé váló sors-értelmezési lehetőségek feltétlen elfogadásának és a személyesen megtapasztalt és átélt természeti – földi jelek és jelzések megértésének, vagyis a Szaturnuszi őselvvel való azonosulás szükségének a jele.). Így tanítván és felejthetetlenné és a tanítványai számára kikerülhetetlenné téve ezzel, az utolsó, beavatási leckéjével (Az emberi szívből kitörülhetetlen keresztre-feszítettség szimbólumával.) az egész emberiségnek a személyi sors-vállalás és a személyi felelősség vállalásnak a később kereszténységkén közismertté vált spirituális tanát.
Ez szerint, a szellemi jelenségeket és folyamatokat nem csak optikailag: formailag és színezetével, hanem hangzásával és minden más fizikai megnyilvánulásával tükrözni képes, illetve a szellemi információt magába befogadni, őrizni és vissza adni képes anyag természetes állapotaiból és tükör-jelzéseiből kell és lehet elsősorban a lényegi sors-következtetéseket levonni.
Vagyis: a szellemi erők által létre hozott és azok által működtetett anyagi világnak a szimbolikus jelzéseiből kell tanulni, és nem a mágikus – misztikus fantazmagóriákból.
2011. szeptember 24. szombat, 00:01
 
Szilárd: puli6
Persze, a fakír, vagy a fizikai történések és állapotok iránt közömbös hinduktól eltérően, Puli, mint a szellemi csalók és gonosztevők (A csaló írástudók) általában, egyáltalán nem következetes az általa hirdetett misztikus eszmékhez, és messze menően nem él aszkéta életformát még akkor sem, ha fennen hirdeti, hogy vége az alkoholista korszakának, hét éve teljesen át ment absztinenciába (Mellesleg: asztrológusi tapasztalatom, hogy azok, akik nem tudják meg, hogy miért érezték korábban annak a szükségét, hogy materiális eszközökkel – pl. alkoholos itallal, cigarettával, vagy más kábítószerrel – fizikailag is szédítsék magukat, azok nem csak hogy bármikor visszaeshetnek, hanem absztinens állapotukban több erkölcstelen tettet elkövetnek, mint mámoros időszakukban. Persze, azt is tudom, hogy ettől az általános állapottól, nagyon ritka kivételek is léteznek ugyan, de azt is láthatjuk, hogy Nagy Puli Attila egyáltalán nem tartozik e ritka kivételek közé.) Sőt: a mocskolódásaihoz és személyiség-rágalmazáshoz un. spirituális - erkölcsi alapnak vett, primitíven misztikus elméleteit is szembeköpi, és rendesen eszik mindenféleét (Nekem meg a szememre hányja a vegetáriánus táplálkozást!), télen - nyáron egyforma melegen öltözik és persze: a beteges exhibicionizmusának megfelelően, a botrányosan igazságtalan és hamis cikkeivel történő botrányhőzi hírnévszerzés érdekében, nem ismer önkorlátozást: internetezésre, kábeles és mobil-telefonálgatásra, tévézésre költi az agykáros felesége betegnyugdíját. – Ahelyett, hogy a hirdetett misztikus eszméi szerint a fél, de legalább is a negyed napot át meditálná, majd becsületes aszkéta módon, minimum 8 órás robotmunkát végezne.
Ezért az elemi ellentmondásért az eszmevilága és a jól látható, nulla értékű gyakorlati megvalósítása között, vagyis amiért nem képes, nem hogy fakír lenni, de még becsületes aszkéta sem - hogyha már annak az alapját képező keleti misztikát hirdeti...- és ebben a meredeken schizofrén tudati és sors-állapotában a külső valóság őt valósággal szemberöhögi és az általa állítottaknak az ellenétét mutatja fel és igazolja be neki lépten nyomon. (Hiszen nem csak, hogy gyermeke, de gyakorlatilag semmije nincs, csak egy elmebeteg felesége – Nyilván: az Ő világos tükre – akinek az örökségében lakik és akinek a betegnyugdíjából él.) tehát arra kényszerül ebben a schizofrén helyzetben, hogy még önmaga előtt is lehazudja a nap mint nap és óráról órára a szeme elé táruló és a többi érzéke által közvetített gyakorlati – anyagi – valóságot. És ebből következik az, a zavaros és zavarodott spirituális (morális) és egzisztenciális állapota, amelyben az egyetlen következetesség, a folytonos valóság-tagadás és valósághamisítás, amelyben már csak és csakis hazudni lehet képes.
2011. szeptember 24. szombat, 00:02
 
Szilárd: puli_7
Mivel a fentiek miatt nem lehetségesek számára az általa nyíltan is leírt és internet-szerte hirdetett elméleti szellemi valóság-képzetei (Lásd a nemzeti tudatra vonatkozó misztikus blöffjeit) és a személyi sorstényei, vagyis a gyakorlati (tárgyi) valósága közötti megfelelések, azt képzeli hogy a hazudozásainak, egészen pontosan: a valósághamisításainak nem lehetnek rá és sorsára közvetlenül vissza ható következményei. Ezért folyamatosan és gátlástalanul követi el a közvetlen és a tágabb környezetével (szomszédaival, faluközösségével, rokonaival és végül a nemzetével) szembeni bűneit és vétkeit, azt hazudván magának is, hogy mindössze a véletlen műve az, ha a közvetlen környezetében mindenki már csak nem is haragszik rá, hanem egyenesen utálja és lenézi. Ő megelégszik azzal, hogy azok a tőle távol élő személyek, akik a meredeken szokatlan megközelítésű cikkeit és személyi mocskolódásait olvassák, de róla, mint alacsonyrendű sorssal és gyatra, hogy ne mondjam: pocsék fizikai környezettel rendelkező személyről semmit nem tudnak, néha – néha még pozitívan is reagálnak az ő, általa „székelyföldi közvéleményként” beállított írásaiban állított hazugságokra (pl. a magyarországi honosításunknak a székely büszkeségből és misztikus hülyeségből történő állítólagos elutasítására.).

Annak ellenére, hogy Puli nem képes és nem is merészel nyíltan politikai hatalom-szerzésre törni, mind a Vízöntőben és a Sárkányfarkán álló Szaturnusza (de az teljesen negatív!), mind az Oroszlánban álló Marsa (Ugyancsak teljesen negatív!), arra utalnak, hogy ő nem csak hogy igen is, titokban szomjazza és mélyen sóvárogja ezt a mások fölötti hatalmat (- Hiszen nem, csak, hogy nem volt hajlandó rám hallgatni akkoriban amikor kölcsönkéregetni járt hozzám és figyelmeztettem ezen karmikus tulajdonságainak a veszélyére, illetve feloldási fontosságára. Sőt: az engem sarlatánozó cikkeiben arról is ír, hogy én milyen aljas hatalom gyakorló vagyok, amiért indokolni merészeltem – Figyelem: nem értelmezni, ahogyan azt ő állítja – a sorsképletének a beállítási logikáját.), de igen rejtetten és perverz módon, tehát alattomosan manipulálva és persze: az interneten magát félelmetes ellenfélnek feltüntetve, igyekszik is ezt a titkos hatalmi - sóvárgását kiélni.
2011. szeptember 24. szombat, 00:03
 
Szilárd: puli_8
Valójában tehát, éppen annyira hatalom éhes és szomjas, mint mindazok, akikről viszont ő azt képzeli és azt állítja, hogy ennek az ővéhez hasonló perverz hatalom-szomjuknak engedve léptek be a közéletbe és értek el kiváló gyakorlati közösség-építési és magyar közösség-mentési eredményeket.
Sőt, Nagy Attila Puli egyenesen annyira hatalmi őrült, mint Shakespearenek a harmadik Richárdja. - Azért jutott eszembe róla a shekeszpeare-hős, mert Hmavas Béla is, akit Nagy Puli besúgó az utóbbi időben egyre dühödtebben szid, éppen azt a jelenséget írja le III. Richard kapcsán az Arleqin c. esszéjében, mint ami a Puli esetében is annyira nyilvánvaló! – A tudatos gazság elkövetésben való un. „előremenekülés”, amiért a nagy példaképét: Gyurcsány Ferencet is imádja.
Persze, Puli sokkal kisebb személyiség III. Richárdnál, de még Gyurcsánynál is, de éppen annyira elvetemülten gátlástalan és elvtelen mint a gonosz király, és ha nem is gyilkolt meg senkit, de a negatív morális - pszichológiai (tudati) alap-folyamat mindkettőnél ugyanaz. Hamvas tehát azt mondja, hogy addig semmi baj nincs a királlyal, mígnem bizonyos sorskörülmények hatására egyszer csak azt nem mondja magának, hogy na, mostantól kezdve tudatosan gonosz leszek és meg is gyilkolja az első áldozatát. Igen ám, de a gyilkosságot el kell rejteni, vagy politikai, vagy gazdasági, vagy morális szükségszerűségnek kell feltüntetni. De vannak akik mindebben kételkednek, illetve, akik ezt a hamisságot le kívánják leplezni, és akkor a királynak azokat is el kell tennie a sötét céljai elérésének az útjából. És így tovább: egyik gazság feltételezi és okozza a következőt és nincs megállás.
Hát így jutott oda Nagy Puli Attila pl. velem is - Akiről az első gazsága elkövetése idején nem is képzelte, hogy képes leszek vissza vágni sőt: magamat a kivédhetetlennek látszó rágalmával szemben megvédeni, tehát, hogy ennyire nehezen tud majd elbánni velem. -, hogy az elején velem szemben is csak egy egyetlen „kis” gazságot követett el, de mivel a feltűnési viszketegségében nem bírta elviselni, hogy a hőstettének ne tapsoljanak mások is, ne csak a szegény agykáros felesége, akit a Turula születése napján történt merényletük idején sikerült rám uszítania, jól feltornásztatta a későbbiekhez képest még naivnak és szelídnek is mondható rágalmazó művét az ineternet-keresőkben. Majd, miután sok év elteltével egyre inkább kezdtek az ismerőseim rá kérdezni, hogy a Puli szegény agyfutott feleségével miért is bántam el olyan csúful, hát leírtam, hogy ilyesmiről szó sem lehet! Sőt, ha valakinek van az ügy miatt sérelmezni valója, az én vagyok és ők semmi esetre!
2011. szeptember 24. szombat, 00:04
 
Szilárd: puli_9
Erre viszont az ő „igazság (bocsánat: gazság...) érzete” nem állta meg, hogy még három cikket ne nyomjon a másiknak utána, de ezúttal már egyenesen azzal, hogy én mekkora sarlatán vagyok. A többit már tudjuk... A jelenséget nem csak irodalomból, hanem gyakorló asztrológusként a hétköznapi valóságból, de spirituális - karmikus gyökerében is jól ismerve, egészen biztos vagyok tehát abban, hogy Nagy Puli Attila ugyanígy járt el a többi hitelezőjével és jótevőjével szemben is, lett légyen szó a szerencsétlen Kozma nevű szomszédairól, vagy a kökösi Unitárius vallás-közösség tagjairól, a Kökösi rendőrről, a polgármesterről, Farkas Árpád kiváló költőről és főszerkesztőről és így tovább. Mindegyiken megbosszulta a maga módján, mocskolva őket a „szabad” interneten, a saját gazemberségét és alattomosságát.

Hallom, hogy Gyergyószentmiklóson egy Moldovai román személy kívánja a gyergyóiak lelki és szellemi színvonalát felemelni az által, hogy egy új magyar újságot kíván beindítani abban a kisvárosban, ahol a lakosság számarányához viszonyítottan, amúgy is nevetségesen sok a helyi lap és ennek a gyergyóinfó nevű lapnak az egyik fizetett fő munkatársa éppen az agybeteg felesége kökösi putrijából a világmegváltó anarchista – vallásos (- Hogy milyen hökkentő merészséggel társít egymáshoz nem illő fogalmakat a feltűnési viszketegségben szenvedő profétánk...) eszméit és a magyar politikusokra és írókra a sátáni rágalmait szóró Nagy Puli Attila lesz! Hát mit mondjak...? Nem tudom, a gyergyóiak tudják-e, hogy nekik is már csak ez hiányzott a boldogságból, és felfogták-e már azt, hogy Nagy Gonosz Pulikával immár kint lesznek az összes vizekből!
2011. szeptember 24. szombat, 00:05
 • Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást!
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Hirdetés

Eseménynaptár

Hamarosan

Nincs esemény

Önök írták

Szennyes-teregetés 2013. december 05. csütörtök, 15:45
Írta: hon hunor

Megbotránkozva olvastam minap a Háromszékben Kádár Gyula polgártársam álláspontját városi tanácsunk ama bölcs határozatával kapcsolatosan, mely szerint városunk területén tilos lett a nyilvános ruhaszárítás.

Bővebben » Olvasói hírek »

Önök küldték

Bözsi 1
Bözsi 1
Küldő: Buhul Ubul
Az önök képgalériája »

Sepsi-piac

Legfrissebb hirdetések
Médiapartnerek:
Háromszék
preload preload preload preload