Szóbeli vizsgával kezdődik az érettségi

Nyomtatás
2014. június 10. kedd, 08:44
Kategória: Közélet
 

Négy szóbeli és négy írásbeli vizsga képezi az idei érettségit, a szabályzat tavalyhoz képest nem változott. A vizsgák ma kezdődnek a nyelvi kompetenciaszint felmérésével román nyelvből, az érettségi július 11-én a végleges eredmények kifüggesztésével ér véget.

A megyei tanfelügyelőség kimutatása szerint Háromszéken a tanév elején 1756 tanulót tartottak nyilván a XII. és XIII. osztályban, 1163-at a magyar iskolákban, illetve magyar tagozatokon, 593-at a román vonalon. Közülük 475-en nem iratkoztak be az érettségire, sokan pótvizsgára vagy évismétlésre maradtak, egyesek nem érzik magukat eléggé felkészültnek, illetve nem tartják fontosnak az érettségi oklevél megszerzését. Technikumba érettségi diploma nélkül is lehet jelentkezni, ezzel is magyarázható a végzősök távolmaradása. Korábbi évek ballagói közül 248-an jelentkeztek a vizsgákra, velük együtt 1529-en iratkoztak be az idei érettségire.

A vizsgák megszervezését az elmúlt napokban több megyében megkérdőjelezték, mert az oktatási minisztérium alacsony juttatást szabott a felvigyázó és dolgozatjavító tanároknak, emiatt kevesen jelentkeztek. Farkas Csaba, a megyei érettségi bizottság titkára lapunk érdeklődésére elmondta, Háromszéken is csupán tizenöt-húsz százalékban állt össze az érettségiztető pedagóguscsapat, ez ellenben a szóbeli vizsgákat nem befolyásolja, az írásbelik megkezdéséig még van idő, hogy minden vizsgáztatóközpontban meglegyen a szükséges létszám.

Tavaly a június–júliusi vizsgaidőszakban a háromszéki érettségizők 43,56 százaléka érte el a hatos (átmenő) általánost, idén a februári próbaérettségin román nyelv és irodalomból 49,11 százalék, magyar nyelv és irodalomból 80,04 százalék és matematikából 28,22 százalék volt az ötös feletti eredmény.

Forrás: Háromszék Napilap (www.3szek.ro)